6 สิงหาคม 2562 เฝ้าระวัง! น้ำโขงขึ้นฉับพลัน ชั่วโมงละ 3 ซม.

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282485

ระดับแม่น้ำโขงเช้าวันนี้ วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 3.88 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 15 เซนติเมตร แต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง 8.32 เมตร และมีแนวโน้มขึ้นสูงอย่างฉับพลัน เนื่องจากมีมวลน้ำจากทางตอนเหนือของประเทศไทยและประเทศลาว ที่เกิดจากฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนวิภา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นถึง 2.35 เมตร ซึ่งจะไหลผ่านจังหวัดหนองคายภายในอีก 20-24 ชั่วโมง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย เพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 1 เมตร เบื้องต้นจังหวัดหนองคาย ประกาศเตือนผู้ประกอบการแพร้านอาหารและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ให้เตรียมความพร้อมรับมือมวลน้ำ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วโมงละ 3 เซนติเมตร